UNA LLEUGERA DENSITAT

Publicat el 19 agost, 2012

COMPOSICIÓ PER A GUITARRA ESPANYOLA, amb afinació alternativa en Si menor eòlic.

UNA_LLEUGRERA_DENSITAT

UNA_LLEUGRERA_DENSITAT2

UNA_LLEUGERA_DENSITAT3

by creactivitat